Faşizmi yıkmak için kadın ittifakını geliştirmek

Mehmet YÜKSEL

03 Mayıs 2018 Perşembe | Forum

Kuşkusuz 24 Haziran seçimleri her açından önemlidir. Türk devleti son yıllarda izlediği politikalarla artık bir yol ayrımına gelip, dayanmıştır. Yaşanan siyasal ve ekonomik krizle daha fazla baş etme olanağı kalmadığından ve dışarıdan yoğun bir baskı altında olduğundan erken seçime gidilmiştir. Elbette bu seçimin demokratik koşullarda ve halkın iradesinin tam olarak yansıtılacağı bir seçim olmayacağı, seçime yönelik yapılan hazırlıklarından daha şimdiden bellidir. En Son A. Gül’ün aday olmaması için genelkurmay başkanlığınca tehdit edilmesi, seçimlere yönelik şaibe ve sonuçlarını etkilemek için ne tür yöntemlerin kullanılacağına şimdiden işarettir. 

Tüm bunlara rağmen bu seçimler faşist APK iktidarı için ne kadar yaşamsalsa kadınlar, halklar ve demokratik toplum için de oldukça önemlidir. Bu seçim sonuçları faşist sistemin düşmesini, demokratikleşmenin gelişmesini sağlayabileceği gibi, çalışması ve örgütlenmesi iyi yapılmadığında faşist rejimin onaylatılması gibi istenmeyen bir sonuca da yol açabilir. AKP iktidarının bu amaçla hile ve kirli politikalara başvurmaktan kaçınmayacağı bilinen bir gerçektir. Ancak tüm bunlara rağmen faşist iktidarın gitmesinin mümkün olduğu, bunun çalışmak ve iyi örgütlenmekle olacağını bilmek ve ona göre yaklaşmak önemlidir. 

Faşist iktidarın gitmesinin mümkün olmasının bir yolu da genel anlamda kadınların ittifak politikasını cinsiyet sorunlarından yola çıkarak gündemleştirmek ve geniş yelpazeyi kapsayacak tarzda ele almaktır. Bu kapsamda her çevreden kadınlara ulaşmak, kadınların ortak sorunları ve yaşam mücadelelerini geliştirilecek ittifaklarla birleştirmektir. 

Türkiye ve Kuzey alanında seçimler temel gündemi oluşturuyor. Kuzey Kürdistan için „Kürt Soykırımına Hayır“, Türkiye alanı için ise “Demokratik Cumhuriyet” temel espri olarak belirlenmeli, mümkün oldukça en geniş ittifakla seçimlere gidilmelidir. Bu aynı zamanda kadınların ittifak anlayışını da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kadınların ittifakını geliştirmek, kadınların adaylık için başvurularını teşvik etmek, kadın adayları desteklemek ve tanıtmak, olabildiğince her çevreden kadınların olduğu adayların olmasını sağlamak, özgürlük felsefesinin gelişmesi ve yayılmasının yanında faşizmi devirmek için de önemlidir. Kadın düşmanı politikaları teşhir etmek, kadın kazanımlarını ortadan kaldıran, özgür kadın mücadelesine saldıran faşist AKP iktidarının uyguladığı politikaları işleyen, toplumsal hafızayı tazeleyen güçlü bir çalışma yürütülmelidir. AKP iktidarı döneminde belediyelerde eşbaşkanlık, kadın daire başkanlıkları, kadın müdürlükleri kaldırıldı, kadın dayanışma evleri kapatıldı, binlerce kadın işten atılarak eve mahkum edilip, işsizleştirildi. Ekonomik, sosyal olarak kadınlar kuşatılarak erkeğin insafına mahkum edildi. 

Bu iktidarın yıkılması Türkiyeli ve Kürdistanlı kadınların geliştireceği ittifak ve güç birliği ile olacaktır. Halkların bahçesi coğrafyamız da Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap, Ermeni, Süryani, Terekeme, Romen, Alevi tüm etnik ve inançtan kadınların birlikte geliştireceği kadın ittifakının faşizmi yıkacağı gibi, demokratik özgür yaşamın adımları da olacaktır. Kadın ve çocuk katliamlarını rutine bağlayan, erkek şiddetini meşrulaştırıp yasallaştıran AKP faşizmini yıkmak kaçınılmaz bir gerçekliktir. 

OHAL koşullarında seçime gidildiği, bunun eşit imkan ve olanak sağlamak bir yana, kendisinin büyük engel olduğunu göz ardı etmeden çalışmaları ele almak gerekir. Binlerce seçilmişin tutuklu olduğu, vekilleri, eşbaşkanların zindanda tutulduğu, KHK’ler ile ülkenin son iki yıldır yönetildiği bir atmosferde seçimlerin demokratik koşullarda ve eşit imkânlarla olmayacağı açıktır. Bu realiteyi göz ardı etmeden, halkla birlikte seçim çalışmalarına kilitlenmek ve özellikle oylara sahip çıkılan bir çalışma esas alınmalıdır. Kadınların gücünden, örgütlülüğünden, umut ve kararlılığından hiçbir faşist iktidar kurutulamaz. 


700

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA