Cay badetan ma r rze bigir

imey Muzir ke 17 klometre dr qezaya Pulur ya Drsim de y, bi ameyþ wisar raþt eleqeyko gird y meymanan yen.

17 Nisan 2018 Salı | Kurd

imey Muzir ke 17 klometre dr qezaya Pulur ya Drsim de y, bi ameyþ wisar raþt eleqeyko gird y meymanan yen. imey Muzir ke cay kultur, tebet baweryan ra y, wisar bi renginya xo ben merkez ameyþ þyayþ. Label kes ke yen n cayan zyaret ken, lmin ken eþteyan xo pey de verdan. Vera lminkerdiþ de pulurij reaksyon nþan day. Welaty ke seba pakkerdiþ imeyan þy, seba hesasyet veng day. Pulurij dyar kerd ke imey Muzir merkez bawerya nan o, wa nro lminkerdiþ herkes bawerya nan r rze bigro.


  MA / DRSIM 58

YEN ZGR POLTKA