Xayn nn ma temsl biker

end roj ver het dewleta tirk ra bajar Dlok de meclsk ameb awankerdi ame vati ke mecls seba darekerdi Efrn ameyo awankerdi. Label no mecls myan ar de nno qebulkerdi ar vera mecls de bireaksyon o.

14 Nisan 2018 Cumartesi | Kirmanck

CEFER CEFO/ROZANA DADO ANHA / EFRN


end roj ver het dewleta tirk ra bajar Dlok de meclsk ameb awankerdi ame vati ke mecls seba darekerdi Efrn ameyo awankerdi. Label no mecls myan ar de nno qebulkerdi ar vera mecls de bireaksyon o. 

Efrnij ke qezaya erawa de manen, qisey kerd vera mecls de reaksyon nan day. Efrnijan dyar kerd ke meclso ke het kurdan xaynan ra ameyo awankerdi, nan temsl nkeno. 

Efrnijan ra ekdar Hemoy va hri dewleta tirk y Efrn nn radeya ma zeyf biker wina dewam kerd: Tam eks ci de hz ma hna zde beno. Ban ma do eteyan r nman. ar Efrn bedel gird day. Eke hs welatperwerye n kurdan xaynan de byn, o wext nan rijyay qama Kaway Asinkar qebul nkerdn. N kes ancax tena xo temsl biker, nan reyde ti eleqeya ma in o.

Zelux Ebdoy z wina va: Bad ke eteyan dewleta tirk Efrn dagr kerd, ma ters qetlyam reyde banan xo ra vejyay. Mal milk ma hrian ver xira by. Myan eteyan de byay, seba ma tehlukeyko gird o.

Solye Red z qala hvya rizgarbyay kerd wina va: Ma dagrkerya dewleta tirk eteyan ci ra ver myan ewleyye de b. Ma nika banan xo ra vejyay. Label ma bawer ken ke hz ma do Efrn rizgar biker.


99

YEN ZGR POLTKA