Ciny do ruh 8 Adare bikir Newroze

Seba 21 Adare Roan Newroze xebate amadekary prozkerdi dewam ken. Ciny irnexij z na arewa de veng day herkes ke wa bedar prozkerdian bib. Cinyan dyar kerd ke do emser rateyan de atye biqr.

14 Mart 2018 arşamba | Kirmanck

Seba 21 Adare Roan Newroze xebate amadekary prozkerdi dewam ken. Ciny irnexij z na arewa de veng day herkes ke wa bedar prozkerdian bib. Cinyan dyar kerd ke do emser rateyan de atye biqr. 


Proz Tetk


Cinyan ra Proz Tetke va sen ke ma her serre bi ruh xoverday proz kerdne, ma do emser z wina proz biker wina domnaye: Ez veng dana heme ar irnex wa rateyan Newroze pirr biker.

Meryem Yilmaze z wina va: Ma ciny Botan do rateyan Newroze pirr biker. Ma do rateyan de azad, seyyewbnan atye biqr.

Hemsereka DBPy ya irnex Aye Altaye z daye zanay ke do qray xo y atye bidomn wina va: er wazen, ma at birat wazen. Serkewti do y ar kurd bibo. Wa herkes vera xo bido rateyan Newroze proz bikero. Wa Newroze herkes r proz bo. 


Akde Kabul


Cinyan ra Akde Kabule z va ma do ruh 8 Adare bikir Newroze wina dewam kerde: 21 Adare de ma do heme Cizr de rateyan de bib. Ma pawey herkes y ke wa bedar co Newroze bib. 


JINNEWS/IRNEX


90

YEN ZGR POLTKA