Saray mollaları

Hafız Ahmet TURHALLI

09 Şubat 2018 Cuma | Forum

‘Her amelde bir hayır vardır“ denilir ya. Türk devletinin Efrîn’i işgal girişimiyle münafık mollaların yüzleri açığa çıkmıştır. 

Allah c.c kullarını imtihana tutarken bazen Efrîn’i de işaret eder. Efrîn’de niyetleri, gerçek yüzleri açığa çıkarır. Rabbimiz bu tür münafık kategorisi için „Hannas“ kavramını kullanır. İlginç...

Hannas? Kuran’ın en son suresinde geçen bir kavram; Bin bir surattır, her şekle ve renge girer, bencildir, sadece kendisi için yaşar, vicdan, iman ve ilkesi yoktur, fırsatçıdır... 

Allah’ın Kelamı bu tür şahsiyetleri insanlığın en tehlikeli tipleri olarak tanımlar ve bunlardan sakınılmasını emreder. 

Sözde Diyanet İşleri Başkan özde dine ihanet işleri başkanı ve cemianın Fetih süresini okumaları, vird çekmeleri yetmemiş olacak ki Hayrettin Karaman’ı da koroya dahil etmişler. 

Yeni Şafak gazetesinde Kürt alimlere çağrıda bulunmuş. Be hey utanmaz adam. İslam alemine alim yetiştiren Kürtlerdir. Sen kim oluyorsun ki Kürtlere çağrıda bulunuyorsun? 

Sizin için din bir talan ve işgal aracıdır. Bırakalım İslam dinini, bütün dinlere ihanet „Dine ihanet“ dinidir. İslam’la, Müslümanlıkla alakanız yoktur sizin. 

Bir de kardeşlik hukukundan söz ediyor. 

„Kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için: „Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi“ dediler. Onlara de ki: „Eğer iddianızda doğru iseniz, kendinizden ölümü uzaklaştırınız“. 3:168. Şeytanların kardeşlerine gelince, onlar öbürlerini sapıklığa sürüklerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. 7:202

Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: „Siz Allah’tan korkmaz mısınız?“ 26:10

Hani kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: „Siz Allah’tan korkmaz mısınız?“ 26:12

Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: „Siz Allah’tan korkmaz mısınız?“ 26:14

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki rahmete eresiniz. 49:10

Bu sözler benim değil, Allah’ın kelamı. Neresi size, diyanetinize uyuyor?

Hadis; Müslüman, müslümanın kardeşidir; ona hıyânet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz Müslümanın herşeyi; ırzı, malı, kanı Müslüman’a haramdır. Takvâ işte burada (kalpte)’dir. Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi, kötülük olarak yeter. (Buhârî, Müslim)

- Mü’min, kardeşinin aynasıdır; ve mü’min mü’minin kardeşidir, onun zarar ve ziyâna uğramasını, helâkını önler, arkasında da onu çevreleyip korur ve ihtiyaçlarını görür. (Ebû Dâvud, Edebü’l Müfred)

Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez.(Hadis-i Şerif)

Sizden biriniz, kendisi için arzu ettiğini kardesi için de arzu etmedikçe iman etmiş olamaz.
(Riyazü-s Salihin)

- Bulunduğu mecliste, din kardeşinin aleyhinde konuşulurken ona yardım etmeye ve onu müdâfaa etmeye gücü yeterken, bu yardımda bulunmayan kimseyi Allah Teâlâ dünya ve âhirette zelîl eder. (Ahmed b Hanbel, Taberânî)

- Allah için savaşan iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidir Ne zaman iki mümin bir araya gelirse, Allah Teala, birini diğerinden faydalandırır. (Hadis-i Şerif) (Biri diğerini talan eder demiyor...)

- Kardeşinle mücâdele etme, onunla alay etme, ona verdiğin sözden dönme (veya üstesinden gelemeyeceğin bir şeyi vat etme (Tirmizî)

- Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz (Buhârî, Müslim) (Düşman olunuz demiyor)

- Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini (mü’min) kardeşi için de istemedikçe tam mü’min olamaz (Buhârî, Müslim)

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. (Tirmizî  Nesâî) 

Yukarıdaki ayet ve hadislerden anlaşılacağı üzere İslam’da kardeşlik zulüm, baskı, talan değil, dayanışmadır. 

Gaspedilen haklarını geri alabilmek, yani Allah’ın adaletini gerçekleştirmek dağa çıkan her biri birer sahabe kadar temiz olan çocuklarımızı da terörist ilan ettiniz. Kafa kestiniz, mezarlarında bile rahat bırakmadınız. 

Yeter! Kardeşlik yalanı bitmiştir. 

Türkün 6, Arap’ın 22 devleti Farsların 2 devleti var. Bırakalım Kürdün devletini desteklemeyi, 50 milyon Kürdün dilini bile yasaklamışısınız. İslam ümmetini bölen adaletsizliğiniz mi Kürdün hak ve adalet isteği mi?

Zalim ve yalancısınız.

Allah Kuran’da iki sınıf ve karakteri lanetliyor. 

Zalimler ve yalancılar. 

İşte bunun için helak olacaksınız. 

„Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler“ Araf 34

Saray Mollaları!

Duyan, görün ve bilin! Kürtler ilimle, bilinçle uyanmıştır ve Efrîn diyanete ihanetin, Saray Mollalarının ifşa olduğu mekân olmuştur.


1161

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA