JIN TV geliyor

Newa Kadın Vakfı, her aşamasında kadınların yer aldığı kadın televizyonu JIN TV’nin kurulacağını duyurdu. Açıklamada, projenin “Kadınların varlık mücadelesine ömür adamış bütün kadınlara ve Paris'te 2013 yılında katledilen Sara, Rojbîn ve Ronahîlerin anısına” armağan edildiği belirtilerek, Jin TV ile dayanışma çağrısında bulunuldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba | Kadın

Newa Kadın Vakfı, kadın televizyonu JIN TV’'nin kurulacağını duyurdu. Yayın tarihi belirtilmeyen JIN TV’ye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Erkek egemen zihniyetin vücut bulduğu iktidarlar, rejimler ve sistemler kadınların cesaretle bilenmiş mücadeleleri karşısında ciddi sarsıntılar yaşamaktadır. Sarsılan ve zorlanan erkek rejimleri, kadınların iradesini kırmak adına sömürü politikalarını derinleştirmekte ve daha fazla şiddete başvurmaktadır” denildi.  

Kadın isyan ve itirazlarının ana akım medyada yer bulamadığına dikkat çekilen açıklamada; “Kadın başarıları, emeği, bilinci, iradesi görünmez kılınmak istenmektedir. Alternatif medya olma adına yola çıkanlar ise genel gündemler arasına kadın haberlerini sıkıştırmakta, böylece etkisini nötr kılmaktadır. Dolayısıyla kadınların yaşamdaki varlığı, renkliliği, düşünsel gücü, becerileri ve mücadelesi hak ettiği yeri tam olarak alamamaktadır” ifadelerine yer verildi. 

 Gerçek anlamda kadın değerlerinin yansıdığı gazete ve dergilerin çok sınırlı olduğu, televizyonların ise neredeyse hiç olmadığının altı çizildi.  denecek kadar olduğu ifade edildi. 


Kadınların desteği cesaretlendirdi

Newa Kadın Vakfı’nın yıllardır kadının yükselen özgürlük arayışını yayınlar aracılığıyla kamuoyuna duyurmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, kadınların dayanışma ve desteğinin kendilerini cesaretlendirdiği, kadın odaklı basıncılığı daha üst bir aşamaya taşımada iddialı kıldığı belirtildi. 

Devamında ise Kürt kadınların her alanda ilkleri yaratmaya çalıştığı ifade edilerek, “Şimdi kadınlara Newa Kadın Vakfı olarak önümüzdeki süreçte ‘JIN TV’ adı ile bir kadın televizyonunun yayın hayatına başlayacağına dair müjdeyi vermek istiyoruz” denildi. 

 

Nasıl bir televizyon? 

 Açıklamada, televizyonun niteliğine ilişkin de şunlar belirtildi: 

“* Öncelikle toplumsal kodlamalara savaş açacak bir kadın televizyonu olacağını belirtmek isteriz. Cinsiyetçilikten beslenen ana akım medyaya karşı duracak, kadın değerlerini görünür kılacaktır. Kadın televizyonu, kadın dünyasının aynası olma iddiasındadır. 

* Üçüncü sayfalarda şiddet merkezli haberlere sıkıştırılmış, TV'lerde haberlerin sonlarına doğru 'haberi süsleme' nesnesine dönüştürülmüş kadını hayatın kaynağı olarak yeniden var kılacaktır. Kadınlar sanatı, kadınlar sporu, kadınlar siyaseti, kadınlar bilimi, kadınlar doğayı, kadınlar sağlığı yorumlayacak ve 'hayat varsa biz de varız' mottosu ile sesini duyuracaktır.  

* JIN TV, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı duracak, şiddet uygulayanı teşhir edecek, kadınları bu konuda öz savunmasını almaya çağıracaktır. 

* JIN TV, yaşamın her alanında kadın emeğini görünür kılma iddiasında olacaktır. Başta kadın-erkek ilişkileri olmak üzere bu ilişki ile bağlantılı olarak toplum yaşamını temelden etkileyen kadın-çocuk, erkek-çocuk ilişkisini ele alacaktır. Aile içi iş paylaşımından demokratik aile kriterlerine kadar toplumun temel taşlarını sorgulayacaktır.

* Kadın bedenini kıskaca almış olan tabuları yıkacak, kadınları reklam malzemesine dönüştüren, metalaştıran ana akım erkek medyasına karşı kadınları yaşamın öznesi olarak ekranlara taşıyacaktır. 

* JIN TV, kadınların yaşadığı cenderenin bir kader olmadığını anlatacak, yaşadığı sorunlara çözümler arayacak ve bu konuda kadınları cesaretlendirmeyi amaçlayacaktır.  

* Televizyonumuz çok dilli, çok kültürlü, çok yönlü bir yayın çizgisi ile akıl ve duygunun yaratıcılığını birleştirecektir. Farklılıkları yok sayan ana akım medyaya karşı çoğulculuğu esas alacaktır.

* Kadınların görünmeyen, hiçleştirilen, yok sayılan emeğini görünür kılacaktır. Evde, tarlada, ofiste, sokakta her dalda çalışan kadının yanında duracaktır.” 

Televizyon projesine ait detayların ise ileriki süreçlerde paylaşılacağı  belirtildi. 


Kadınların varlık mücadelesine ömür adamış bütün kadınlara

Açıklama; “Yüzlerce kadının emeği ile yürüttüğümüz bu çalışmayı başta kadınların varlık mücadelesine ömür adamış bütün kadınlara ve ayrıca Paris'te 2013 yılında katledilen Sara, Rojbîn ve Ronahîlerin anısına armağan etmek istiyoruz. Kadın televizyonu çalışmamıza her kadının destek sunacağına, dayanışmasını esirgemeyeceğine inanıyoruz” ifadeleriyle sona erdi.  


HABER MERKEZİ 


609

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA