Yıla kadın direnişi yön verdi

Mücadelemizin 40’ıncı yılına girerken aramızdan ayrılan ve kararlılıkları, kişilikleri ve örnek militanlıklarıyla her biri bir devrim karakteri olan yoldaşlarımız, önümüzdeki süreçte vereceğimiz özgürlük mücadelemizi daha keskin yürütmemiz ve mutlak başarıya ulaştırmamız için gerekçelerimizi artırıyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba | PolitikART

Zêrîn RÛKEN


Ortadoğu’da Kürdistan merkezli olarak yürütülen savaşın yoğunlaşarak, bu topraklarda tarihin yeniden yazıldığı bir dönemden geçerken, 2017 yılı ortaya çıkardığı sonuçlar ve direniş boyutuyla Kürt Özgürlük Hareketi ve Ortadoğu için en çarpıcı yıllardan biri oldu. Sistemin yoğunlaşan saldırılarına karşı mücadele ederek karşı koyan Kürt halkı ve kadınlar, verilen ağır bedellere rağmen özgürlüğe her zamankinden daha çok yaklaşan kesim oldu. PKK ile somutluk kazanan Kürdistan Özgürlük Hareketi için 40’ıncı yıl olan bu yıl, tarihe direniş yılı olarak tarihe geçti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kadınlar, bu direnişteki öncülükleri, her alanda sergiledikleri emek ve ortaya çıkardıkları kazanımlarla dikkat çekti. 

Kürt kadınlar, Türk devletinin her geçen gün daha da pervasızlaşan faşizm ve soykırım uygulamalarına karşı sürdürdükleri direniş, DAİŞ çetelerine karşı verdikleri amansız savaş ve bulundukları her alanda özgürlük için verdikleri mücadeleyle bu yıl da tarihe yön veren, gündemi belirleyen, toplumu harekete geçiren en dinamik güç oldu.

Kapitalist sistemin her türlü saldırıları karşısında mücadele ve özgürlük çıtasını yükselterek Ortadoğu ve dünya halkları için ilham kaynağı olan Kürt kadınlar, sadece Ortadoğu’daki siyasal statükosunun çatırdaması anlamında değil, evrensel düzeyde de giderek kendisini daha fazla hissettiren, özgür yaşam ölçülerini her alanda yaşamsallaştırmaya çalışarak, yeninin inşasını gerçekleştiren alternatif bir çizgi ortaya koydu. Kadınlara yönelik ideolojik, askeri, siyasi, sosyal alanda sürdüren saldırılar karşısında 2017 yılı, Kürt kadının 40 yılın mirası ile direnip teslim olmadığı, tüm zorluklara rağmen örgütlülüğünü ve mücadelesini büyüttüğü bir yıl oldu. Özgürlük tutkusunu emeği, çabası ve kesintisiz direnişiyle şehirlerden dağlara kadar her alana yansıttı. Kadının öz savunma savaşı ve politikaya aktif katılımı 2017 yılına damga vurdu. Kürt kadının inşasına koyularak adım adım pratikleştirdiği Ortadoğu ve kadın devriminin koşulları daha da olgunlaştı. 


Kadın kırımı ve faşizm boyutlandı

21’inci yüzyılda büyük bir kriz yaşayan erkek egemen sistem, varlığını garantiye almak için kadına yönelik sistematik katliamını, kadın kırımını evrensel çapta boyutlandırdı. Özellikle AKP rejimi, 16 yıllık iktidarı boyunca uyguladığı faşizmi OHAL ile boyutlandırıp yasallaştırarak, kirli savaş, soykırım politikaları ve kadın düşmanlığını en üst düzeye çıkardı. Kadınların mücadeleleri sonucunda elde edilen tüm kazanımlar gasp edilerek kadın kurumları kapatıldı. Siyasette ve sivil toplum örgütlerinde yer alan, toplumda söz sahibi olan aydın, muhalif, bilinçli kadınlar hedef alındı. Kadın karşıtı yasalarla kadının toplumdaki rolü yok edilmek istendi, erkek egemenlikli zihniyetin cinsiyetçi politikalarında ısrar edildi.


Delal AMED (Hülya Eroğlu)


Özgürlük arayışı derinleşti

Türk devleti, diğer rejimler ve kapitalist sistemin kadın karşıtı politikalarına karşı kadın mücadelesi, özgürlük bilinci ve arayışı da derinleşti. Kürt kadını ile birlikte tüm dünyada kadınlar erkek egemen sistemin yönelimleri ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan sömürü, cinsiyetçilik, eşitsizliğe karşı sessiz kalmayıp, öz savunmalarını ve örgütlülüklerini geliştirerek yanıt verdi. Son yıllarda olduğu gibi,2017 yılında da bu mücadelenin en büyük sahalarından biri Kürt kadınlar öncülüğünde sürdürüldü. DAİŞ, AKP iktidarı, faşist çete ve rejimlere karşı büyüyen kadın direnişi, alternatif sisteminin inşasıyla Kürt kadınlara tarihsel bir rol biçti. 

Faşizmin tüm baskılarına rağmen kadınlar sokaklardan ayrılmadı. Toplumu katliam, gözaltı, tutuklama, KHK’lerle sindirmek isteyen AKP rejimine kadınlar boyun eğmedi. Özellikle de yıl içerisinde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 21 Mart Newroz Bayramı, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü eylemselliklerine kitlesel katılan kadınlar, teslimiyet ve sindirme politikalarına karşı direniş ruhunu canlandırarak, toplumdaki muhalif kesimlere cesaret verdi. 


Nûdem NURHAK (Türkan Yüksel)


40 yılın öncüleri

Kadının tarihsel misyonu ve mücadelesi büyüdükçe bunun önünü alma amaçlı saldırılar da boyutlandı. Toplumsal alanda olduğu gibi yıl içerisinde gerilla kadın militanlar, öncü komuta ve yönetimiyle kadın örgütlerine yönelik saldırılar da şiddetlendi. Her alanda artan saldırılara karşı direnişten taviz vermeyen Kürt kadınlar, bu mücadelesini büyük bedelleri göze alarak onurluca sürdürdü. Faşizmin saldırılarına karşı siper olan kadın savaşçılar, tüm savaş cephelerinde sergiledikleri emek ve çabayla birlikte en üst düzeyde komutanlığını da yaparak savaşa öncülük etti. Keskinleşen bu savaş, kadın ordulaşması ve özgürlüğüne ömür adayan YJA-Star komutanları Nalîn Mûş, Delal Amed, Berçem Cîlo, Şevîn Garzan, Hêlîn Murat, Gülnaz Ege, Azê Malazgirt, Nûjîn Artos, Nûdem Nurhak ve onlarca kadın savaşçının her cephedeki direnişleriyle yürütüldü. Özgürlük tutkusuyla Kürdistan ve Türkiye şehirlerinden yol alarak dağlarda buluşan kadın gerillalar, bu tutkuyu gün be gün büyüterek her yıl daha da şiddetlenen gerilla savaşının komutanlığını yaptı. Kahramanca yer aldıkları her cephede edindikleri tecrübe ve deneyimlerini binlerce savaşçıya ulaştırarak kadın ordulaşmasını geliştirdi. Mücadelemizin 40’ıncı yılına girerken aramızdan ayrılan ve kararlılıkları, kişilikleri ve örnek militanlıklarıyla her biri bir devrim karakteri olan yoldaşlarımız, önümüzdeki süreçte vereceğimiz özgürlük mücadelemizi daha keskin yürütmemiz, mutlak başarıya ulaştırmamız için gerekçelerimizi artırıyor. 


Nalîn MUŞ (Hanımşah Bağcı)
Nûjîn ARTOS (Pınar Bağlars)


KJK ve PAJK’tan yanıt

2017 yılı Eylül ayında gerçekleşen KJK 8. Kurultayı da yaşanan bu kayıplar ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik derinleştirilen tecrit politikasına karşı yanıt niteliğinde olup, yeni bir hamlesel devrim mücadelesinin startı ve İmralı tecridinin parçalanması kararıyla gerçekleşti. 

Aralık ayında düzenlenen PAJK Meclis toplantısı da PKK Yürütme Komitesi Üyesi ve Botan Saha Komutanı Delal Amed’e adanarak, yaşanan şehadetler karşısında “özgür kadında ısrar” kararlılığıyla sonuçlandı. PAJK, özgür kadın kimliğine yönelmiş askeri, siyasi, hukuki, sosyal her türlü cinsiyetçi, milliyetçi ve dinci saldırılara karşı kadınların kendilerini kadın kurtuluş ideolojisi temelinde daha donanımlı kılarak, öz savunmayla cevap vereceğini belirterek, “Örgütlü kadın, örgütlü toplumdur, özgür kadın özgür toplumdur” şiarı ve “kesin başarı” iddiasıyla her yerde örgütlenme seferberliğini başlatma kararı aldı. 

KJK ve PAJK’ın kararlarında da yansıdığı biçimiyle, 2017 yılı aynı zamanda Kürt kadınının Önderliğin özgürlük perspektifinde derinleşerek, kendisini eğitip yeniden ele aldığı, özgürlük ruhunu güçlendirmede önemli bir düzey yakaladığı bir yıl oldu. Şüphesiz bu gelişim, yeni yılda daha derinleşip radikalleşerek devam edecektir. 

 

Hêlîn MURAT (Nurten Kılıçarslan)


Paris katliamının hesabı sorulacak

Kürt kadınlar yıl içerisinde 9 Ocak 2013’te yapılan Paris katliamının hesabını sormak için adalet arayışlarını da sürdürdü. Sakine Cansız (Sara) yoldaş şahsında, kadın özgürlük çizgisinin hedef alındığı bu katliama karşılık olarak kadın hareketi kendisini her yerde örgütleyip, toplumsallaştırarak, kadın özgürlük hareketini uluslararası zemine taşıyarak yanıt verdi. Dünya kadın hareketinin öncülerinden Roza Lüksemburg gibi Sakine Cansız arkadaş da Kürt kadın hareketinin öncüsü olarak lider kişiliğiyle dünyaca tanınmış, kabul görmüştür. 

Sara yoldaş, 40 yıllık kadın özgürlük hareketinin bütün değerleri ve mücadelesini kişiliğinde buluşturdu. Dogmaları kabul etmedi, gerici, geleneksel yaklaşımlar karşısında büyük bir ısrarla özgürlük ruhunu hep diri tuttu. Hiçbir engel tanımaksızın her işe aşkla koşmak, hiç yorulmaksızın bütün enerjisiyle katılmak, yanlışlarla mücadele içerisinde olmak onun temel özelliğiydi. Özgür kadının varlık kazanmasında ve yaşam bulmasında Sara yoldaş temel bir duraktır. Dolayısıyla Sara yoldaşın mücadelesi, yaşam tarzı ve özgürlük ilkelerinde buluşmak, bunu kadının özgüveni, öz gücü ve öz yönetimiyle doğru bir ifadeye kavuşturmak bütün PAJK ve PKK’li militanlarının sorumluluğudur. 


Gülnaz EGE (Nuran Er)


Kadınlar ulusal birlikte rol üstlendi

Bu yıl içerisinde Kürdistan’ın her parçasında Kürt halkının kazanımlarını hedef alan saldırılar ulusal birlik ihtiyacı ve bu alanda kadının üstlenmesi gereken sorumlulukları da daha çok hissettirdi. Temmuz ayında Güney Kürdistan’da gerçekleşen kadın çalıştayı, yine Rojava, Kuzey Kürdistan, Rusya’da düzenlenen kadın çalıştayları ulusal birliğe katkı sunan, kadın mücadelesine ivme kazandıran çalışmalar oldu. Kadınlar Kürt halkını statüsüz bırakma, parçalama ve Kürtleri birbirine kırdırma politikasına karşı sessiz kalmadı. Kadının aktif olarak yer aldığı ulusal birlik çalışmaları, kadın öncülüğüne dair umutları büyüttü. Yine Rojava’daki demokratik toplum yapılanması ve bunun içerisinde kadının gelişkin öncü düzeyi kadın mücadelesi açısından küçümsenmeyecek bir gelişmeyi ifade ediyor. Buna bağlı olarak kadın mücadelesi ve örgütlülüğü boyutuyla ulusal kadın kongre çalışmaları, ulusal birlik perspektifini yaşamsal kılma ihtiyacı da daha çok ortaya çıktı. Kürt kadınları bunu başardıkları oranda tüm Kürdistan ve Ortadoğu’daki siyasete kadın rengiyle yeni bir ruh katarak aktif rol alabilir. 


Azê MALAZGİRT (Aslı Özkaya)


Başarının garantisi 

Bu gelişmeler ışığında bir yılı geride bırakırken, 2018 yılına girerken, Ortadoğu gibi kaosun derinleşip ve tarihsel çelişkilerin diri tutulduğu bir bölgede demokratik toplumsal siyasete çıkış sağlatmak kadınlar için oldukça önemli. Bunun kadın rengi, kimliği ve bilinciyle sağlanması farkını ortaya koyacak. Bunda ısrar etmek ve giderek daha belirgin bir özgür yaşam umudu haline getirmek ertelenemez bir görev ve gereklilik olarak kendisini dayatıyor. Buna bağlı olarak, alternatif oluşturmak, inşa gücünü ortaya çıkarmak, daha köklü bir özgürlük duruşu sergilemek de yeni başarıların garantisi olacak. 


Berçem CÎLO (Nursel Oktay)


Tarihi sınav 

2018 yılı özellikle alternatif özgür kişilik ve alternatif özgür toplum modelinin inşası anlamında diğer bütün yılları aşacak bir yıl olacaktır. Hepimiz bunun kapsamlı ve tarihi bir sınav süreci olduğunun farkında olsak da hemen herkesin ve her kesimin zihniyet ve yaşam sınırlarını büyük bir değişime zorlayacak bir gelişimle karşı karşıyayız. Tarihsel, toplumsal sorumlulukları ve öncülük misyonu çok yüksek olan bir dönemi karşılıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günler ben-merkezci, egemenlik kaygıları ve korkularıyla üstesinden gelebileceğimiz bir süreç değil. 2018 yılında kadın özgürlük gelişiminin netleştirici, giderek kristalize eden, değişime iten etkinliği artacaktır. Ortadoğu ve kadın tarihi açısından özgürlük alanında atılacak en önemli adım demokratik modernitenin inşası olacak. Dolayısıyla demokratik modernite ile kapitalist modernite arasındaki mücadelenin kadın özgürlüğü mücadelesi odaklı yürüyeceği ve hesaplaşmanın bu zemin üzerinden olacağı görülüyor. Özgür yaşam ve toplum inşasına giriştiğimiz bu sürecin en dinamik dönüşümü ve gelişimi ise kadın cephesinden yaşanacak. Bunun ortaya çıkardığı sonuç, sürecin mihenk taşı olacak.

Tüm bunlarla birlikte 2018 görevlerimizin en önemlilerinden biri de kadının konfederal yapılanmasını, inşayı tüm boyutlarıyla gerçekleştirerek mücadelemizi yükseltmek olacaktır.

Yeni bir yılı daha karşılarken Ortadoğu ve özellikle dört parça Kürdistan’da toplumsal sorumluluklarımız giderek artıyor. Demokratik uluslaşmanın asıl çekirdek yapısının kadın özgürlük hareketiyle gelişeceği, demokratik ulus gelişiminin esasta kadın öncülüğünde olacağı, daha net ortaya çıkıyor. 2018 yılında bunu daha fazla geliştirip derinleştirmek, temel görev olarak önümüzde durmaktadır. 


458

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA