aredar kerdo rket xo

Sereka Pol Cinyan ya AKPy Hatce Atana ke sey qayuma nimite ya aredarya Cizr yena zanay, aredarya Cizr kerda sey rket keyey xo. Ame musay ke Atane waya xo Akset Atane sey Mudura Qelema Taybete tayn kerda.

06 Ekim 2017 Cuma | Kirmanck

Seke yeno zanay 11 lula 2016 de het Wezrya Kar Zerey ra qaym tayn aredarya Cizr ya irnex ameb bb. Qaymo ke tayn aredarye b, nizdy 100 karker kar ra vet. Herinda n karker xebatkaran bnan y aredarye de merdim endam AKPy amey bicakerdi. 

Ver Qeymeqam Ahmet Adanur sey qaym tayn aredarya Cizr bb, la dima ra Faruk Arican ame taynkerdi. aredarye de keso ke tewr zaf bitesr o, Sereka Pol Cinyan ya AKPy Hatce Atane ya.

Seke yeno zanay Atane her ca de dyar kena ke aye knaya manew ya Serekkomar Erdogan ya het taynan ra yeno vati ke na kes het Erdogan ra ameya wezfedarkerdi. Heme organzasyonan fermyan de na exs tewr vern de ca gna eyn wext de na exs berpirsyara girewti karkeran a z. Ame musay ke pro pya 5 buroy na exs est heme yayey n buroyan het aredarye ra yen day.  Ekban taybetinan awan kena

Seke yeno zanay deman peynan de kurs ke merkez asmlasyon y, hmara nan her ke ono zdyen. Yeno dyay ke na exs n merkezan de grena propagandaya AKPy kena. Atane heta nika xeyl karan aredarye de merdiman xo bica kerdo hna z bica kena. Namey Atane zaf buslyan de derbaz beno tewr peyn z Atane waya xo Akset Atane sey Mudura Qelema Taybete tayn kerdo.  


Qaym mal ar roeno

Heto bn ra qaym Murat Zorluogluyo ke tayn aredarya Wan byo, bad ke bi seyan merdim kar ra et xeyl dezgey paday, nika z dest bi roti mal milk aredarye kerdo. Ame musay ke otoparka ke wext aredarya DBPy de seba ke problem otoparke y ar bro areserkerdi, ameb virati het qaym ra ameyo roti. Reyna Steya Galervanan Wesaytan ke erj ci 100 mlyon ra zde yo, bi 16 mlyon nme ra ameyo roti. 

Babete ser o Serek Mecls aredarya Bajar Gird ya Wan y DBPy Caht Bozbay qisey kerd. Bozbay va qaym zirarko gird dayo aredarye wina dewam kerd: Erj Steya Galervanan Wesayt 100 mlyon ra zde b, label bi 16 mlyon ra ameyo roti. Ti kes neno b xebera ar mal ar biroo. Gan Wezrya Kar Zerey derheq n kesan de tehqqat biakero. Qaym bi roti mal milk aredarye hewl dano deynan aredarye bido. Wina ken ke aredarye bin deyn de biverd. 


IRNEX  


411

YEN ZGR POLTKA