XERP GOKAR: Demografya Kirmancan

Kirmanc ke vakur Dyarbekir, ewlg Xarpt ra cay ke snor n her di bajaran ra nzd y de ciwyen, zafane xo sey kird name ken. Kirmanc ke mintiqaya Drsim Erzingan de ciwyen zafane xo ra kirmanc, ziwan xo ra z kirmanck van. Kirmanc ke ermge, ank, Swregi, Gerger ro de ciwyen xo ra dimil, ziwan xo ra z dimil yan z dimilk van.

09 Mayıs 2017 Salı | PolitikART

Kurd kirmanc ke bi keheya kirmanck qisey kene mintiqa bi mintiqa xo sey kird, kirmanc, dimil (dml) zaza name ken. Naye ra girdaye leheya ke p qisey ken, aye ra z van kirdk, kirmanck, dimilk yan z zazak. Seke yeno zanay Grba Xebate ya Vatey ke 1996 ra nata standardzasyon na lehe ser o xebityena, war nuti kirmanck y standard de ekuya kirmanc   kirmanck munasb qebul kerda. Aye ra ma seba na grba kurdan kirmanc  namey leheya nan z kirmanck xebitnen.  


Kurd kirmanc kot/kamca de ciwyen?

Eke ma mintiqay ke kurd kirmanc ser o ciwyen ra qal bik gan tewr ver vajme ke na grba kurdan tena Kurdistan Vakur ke ewro bin bandorya Tirkya de maneno de est.  Bajar qezay Vakur ke na grba kurdan tede ciwyen n y:


Bidls

ewlg

Drsim

Dyarbekir

Erzirom

Ezirgan

M

Riha

Semsr

Srt

Swas

Xarpt


Kirmanc, bajaran Vakur ra Drsim ewlg de zafaney gird y nufus tekl ken. ewlg de merkez ra teber qezayan Dara Hn Bongilan de kahr ekseryet nufus krmancan ra awan beno. Ancya qezayan Azarprt, Kanre, Gx, Xorxol rme; Drsim de merkez ra teber emigezek, Xozat, Mazgrd, Qisle, Pulur, Prtage Pilemurye; Dyarbekir de merkez, rmge, inar, anku, Pran, Gl, Erxen, Hni, Hezro, Karaz, Pasr Lic; Xarpt de merkez, Xulaman, Myaran, Depe, Qowancyan, Maden, Pali Svrce; Ezirgan de merkez, Mose, l, Kemax Trcan; qezayan Erzirom ra Aqele, at, Xins (Kela), Hesenqela Tatos; Swas de mintiqaya ke sey Kogr name bena: Dvrx, (Tivirg),  Hafik, mran (t & Umranye), Kangal, la Zara (Kogr); qezaya Semsr Ald, qezaya Bidls Modan (Motk), qezaya M Gimgim, qezaya Riha Swregi; qezayan Melet de  ro (Ptrge) Erebgir; qezay Srt Hewl, qezaya lih Hzo de nufus nano cd esto. N bajaran ra teber Erdexan, Adana (Seyhan), Aksaray, Qers, Kayser Gumuxane de z tay bo z nufus kirmancan esto.     

B nnan ma ver ra zanayne ke mintiqaya Qerecdax de z krmanc ca gn. Feqet tena nufus hmara dewan nan ser o ney derheq kirmanckya nan de z zde melumat ma in b. Ma sayey xebata lsans berz y Pinar Yildize ke wendekara be kurdoloj ya Unversteya Artukluy ya Mrdn ya, derheq kirmancan na mintiqa de ben wayr zanay. Gorey xebata aye ke hema sey kitab nameyo ap kerdene dew mezray inar, Drike beledyaya Rezan ya Dyarbekir y ke tede kirmanc ciwyen 80 heb nzdy 35 hezar nufus nan esto.  

B nnan tena di dewan Batum (Gurcstan) yew dewa Qazaxstan de kirmanc estby. Merdim nzaneno ke key ko kerd y cayan la weya nan ra fehm beno ke het Drsim ra ye kirmanc elew y. htmal o ke ewro sey dewe z in b, beno ke rewna asmle by y. (Mamosta Qanat Kurdoy rehmet fek di xortan ra arday folklork kerd n tekst het Malmsanij ra kovara Hv de amey weanay. Biewn: Qanat Kurdo, Dimilk (zazak) ya Batm, Kovara Hv, Hejmar: 5, Pars, Gulan 1986, r. 85-87)  Ma arewaya lm de ekenme vajm ke cay ke ma cor ra rz kerd nan ra teber tu ca de kirmanc in . Aye ra fadey sey felan herma ran de, Efxanstan sn. de zazay est y kesan ke kurdbyay kirmancan nkar ken rat ny, het nano lm z in o. 

N bajar qezayan ra teber, kokerdi gird ke serran 1960 y 1990 de by, nan ra girdaye stanbul, Bursa, zmr, Kocael, Sakarya, Anqara, Konya, Antalya, Mersn, Osmanye Dlok de z nsbeto pl de nufus kirmancan esto. Ancya eyn dewran de bi des hezaran kes Tirkya ra ko kerd y Ewropa de ca by. Na arewa de ewro ser de Almanya dima Awusturya, Fransa, Hollanda, ngilstan, Sws, talya welatan sey Swd, Fnlandya, Danmarka Norve de z kirmanc est.           

Tab merdim gan vajo ke kirmanc ir ko kerd? Sedem kokerdi kirmancan di heb . Nnan ra o yewin zdebyay nufus ver parebyay erdan (hga zozanan) kmya erdan zreet ya, o dyin z proday ke serran 1990 ra dima PKK hzan dewlet myan de by, netceya nan de talkerdi/vengkerdi dewan o. 

      

Nufus nan end/iqas o?

Gorey texmnan 3-4 mlyon nufus kirmancan esto. Bi vatiko bn texmn beno ke se ra vst panc (%25) kurdan Kurdstan Vakur kirmanc . La heyf ke ma neken derheq nufus krmancan de hmarka qetye bid. unke semed naye dest ma de datay statstk in . Tab end sedem na rewe est. Ma end nan nya zah bikme; hmariti nufus ke mabn dem peyn y dewleta Osmanyan ra hetan serran vernen ya komara Tirkya by, nan de cyayya kurmanck kirmanck nameya hesibnay qiseykerdox her di leheyan bin iqa kurdk de amey qeyd kerdene.  Naye ra teber pers ziwan dayke y ima i yo? ke hmaritian nufus y mabn serran 1970 1985 de ameyo perskerdi, netceya aye cigrayoxan r nameya ekera kerdene. Hmariti nufus yo tewr peyn o ke tede derheq ziwan dayke de pers amey perskerdi netcey n persan amey ekera kerdene hmariti nufus y serra 1965 yo.    

Eqs n pro kmaneyan tay datay ke derheq nufus kirmancan de melumat dan, resay ma. Nay ra girdaye hmariti nufus ke hetan 1965 Tirkya de by, nan de esas girewyay ziwan dayk het DE (Ensttuy Statsk ya dewleta Tirkya) ra ekera byay netceyan hmariti nufus ke mabn 1927 1965 de by, derheq nufus kirmancan de zanay dan ma.

Hmariti nufus y serra 1950 de bajar ke tede zaf kirmanc ciwyen, nan de kes ke ziwan dayke y xo sey zazak (kirmanck) beyan kerdo, hmar nan tabloy cren ra asen. 


Tablo: 

Gorey Hmariti Nufus y 1950 Bajar ke tede tewr zaf  bi kirmack qisey ben


Bajar/aristan        psero nufus           Camrd          Cin          Pro-pya     

ewlg                     97.328                    21.058           20.877      41.935

Bidls                       88.634                   1.273             1.450         2.723

Dyarbekir               293.738                 24.585           25.189       49.774

Xarpt                     213.330                  16.422           16.108       32.530

Ezirgan                   197.770                   4.952             4.728         9.680

Erzirom                   461.090                   1.683             1.797         3.480

Gumuxane            203.994                  272                223            495

Qers                       410.236                   461                671            1.132

Melet                    483.568                   4.173             4.439         8.612

M                       107.286                    5.143             4.756         9.899

Seyhan                  508.518                   268                72                340

Swas                    542.004                  703                825             1.528

Drsim                  105.759                  1.701              1.828           3.529

Riha                      298. 394                4.162              4.363            8.525

Psero                  4.011.639              86.856             87.326         174.182


Gorey zanay ma qeza dew Vakur Kurdstan ke kurd kirmanc tede ciwyen, namey nan ser o reya verne mamosta Malmsanij xebityayo. Nutey ey Baz Yrelerde Dmli ve Kurmanci Lehelerinin Kylere Gre Dalm Kovara Berhem de sey hr be ameyo weanay. (Hejmar: 2/1988, r. 8-17 & 3/1988, r. 62-67 & 04/1982, r. 53-56) Yew imeyo bno muhm o ke merdim hem bi hawayo proy derheq kirmancan de hem z xususen nufus corafyaya nan ser o zanayan htva keno yew kitab akademsyen Ercan alayan yo. (Ercan alayan, Zazalar; Tarih, Kltr ve Kimlik, stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar, Mart 2016)   


ekuyan kird, kirmanc, dimil zaza ser o

Kirmanc ke vakur Dyarbekir, ewlg Xarpt ra cay ke snor n her di bajaran ra nzd y de ciwyen, zafane xo sey kird name ken. Kirmanc ke n cayan de nien ro, ziwan xo ra kirdk yan z kirdvan,  mintiqaya xo z sey Kirdane name ken. Cranan xo kurmancan ra kurmanc yan z kirdas/kirdas van. Ziwan kurmancan ra z kurmanc yan z kirdas/kirdask van.

Kirmanc ke mintiqaya Drsim Erzingan de ciwyen zafane xo ra kirmanc, ziwan xo ra z kirmanck van. Welat xo z sey Kirmancye name ken. N, cranan xo kurmancan ra kirdas/kirda, ziwan nan ra z kirdask/kirdakvan. ekuy kirmanc kurmanc eyn kok ra n, kurdan bnan de z ca bi ca kirmanc vajyeno.

Kirmanc ke ermge, ank, Swregi, Gerger ro de ciwyen xo ra dimil, ziwan xo ra z dimil yan z dimilk van. Zafane, n cayan de dimil hem namey ar hem z namey ziwan fade keno.  Dimil ciranan xo kurmancan ra kirdas, ziwan nan ra z kirdas yan kirdask van. Namey dimil het kurmancan ra z semed heme kurdan zazayan yeno uxulnay.

Kirmanc  ke derdor Xarpt, Pali Maden de ciwyen qismk nan xo ra van zaza. Reyna, het Qogr Aksaray de z tay kird xo sey zaza name ken. N, ziwan xo ra zazak van. Cranan xo kurmancan ra kurmanc/kurmonc yan z kirdas/kirdas van. Ewro no name teml zaf kirdan byo gorey serran vernan nika hna v vila byo.


imeyan tarxyan de krmanc (zazay)

Tay xebat ke ted ekuy zaza dimil esas amey girewti derheq dewr vern y kirmancan de by het lm ra problemin . Sey nimne Mnorsky, F. C. Andrease xo r referans gno vano kok zazayan rseno deylemyan namey dimil Dumbuly ke Hoy de manen nan reyde eleqedar o. Ancya tay daye ke ekuyan Zazna, Nnn Zaza, nnana-Zaza, Zaza-Buha sn. ra girday ben, faraz y. unke derheq tarx kirmancan (zazayan) y dewr ver slamyet de dokuman cid namey dyay xusesen derheq n dewr de xebatka xosere nameya kerdene.  

Ma imey ereban tarxyan ke bad slamyet nusyay nan de vnen ke kirmancan (zazayan) ser o melumat est.  Temam n imeyan de zazay myan kurdan de muteala by. Zaf imeyan ereban de zazayan ra sey kurd no behs kerdene erde nan tewr vern ke ser o ciwyay sey Musl Botan amey nan dayene. Tarxnasan tewr muhman y seserra 10. Ra Mesud Dunbulyan (dimilyan) ra bi namey Denable behs keno vano ke Dunbuly myan Musl Cud de meskn . 

Helbet behs tarx ekuyan kird, kirmanc, dimil Zaza babetka derg a. Merdim ekeno  her yew nan ser o dergdila binuso imey ke tede n ekuy vyaren nan ra nimneyan bido ancya tarx na grba kurdan ser o bi hawayo hra vindero la seba naye cay ma qm nkeno. Kes ke wazen no derheq de hna zaf yan bimus, nan ra pnyaza ma no yo ke di kitab ke ma ci ra stfade kerdo, nan biwan.

* Kitab ke ma n nutey de ci ra stfade kerd cr ra y. 

Malmsanij, Krd, Krmanc, Dmli veya Zaza Krtleri, Deng Yaynlar, stanbul 1996, r. 4

Ercan alayan, Zazalar (Tarih, Kltr ve Kimlik), stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar, stanbul, Mart 2016

Blal Zlan, Tarx Xonamekerdi Krdan, II. Uluslararas Zaza Tarihi ve Kltr Sempozyumu (4-6 Mays 2012), Bingl nv. Yay, stanbul, s. 366-397 (meqale)


1668

YEN ZGR POLTKA