Na poltkayka qirkerdi ya

02 Mart 2018 Cuma

FATMA ADIR

Ma ananey darey dewleta tirk ke kewto dt tewr bin reyde tr y. Beno ke sifteyn de vati wa herkes ekuya Leker millet, emr wezfey y seferberye reyde ro meters merdim r sey biurye bro. Label tena bi serey xo ny sey biurye vnay, km maneno. Ratya xo de tya de poltkaya qirkerdi dewre de ya. Beno ke heme vate, zehet poltkaya Erdogan seba pawiti qtdar xo br kerdi, label y ke seba Efrn yen kerdi, tena seba pawiti qtdar xo nn kerdi. Eke ma tena bi no hawa fam biker, o wext yeno manaya ke ma girdya tehlukey nvn anagorey ci tedbran ngr. Eyn wext de wina nizdbyay do bibo sebeb bi hawayo rutn snordar nizdbyay z. imk y ke seba pawiti qtdar xo br kerdi, y snordar y. Muhtewa dem n yan z hna teng beno. N y bi hawayo topyekun ark hedef ngn hna zaf seba btesrkerdi raqban xo y syasyan yen kerdi. Reyna ney seba het ke vernya qtdar ci de asteng , wedarn, yen hedefgirewti. Label ewro poltkaya hri, dagrkerye qetlyam ke Efrn de ben, nnan derbaz kerd. Cok ra ma van poltkaya qirkerdi ya. 

Label heto ke menfet xo rejmo newe ke rayberya Erdogan de aver ono de vneno, esto. darey dewleta tirk dagrkerya Efrn de pit motvasyon xo vati tehluke gird o nizd yo ra gno. qtdar vati tehluke gird o ra hetan njadperestan erzeno tgray myan bi no hawa Tirkyaye dare keno. Wina kerdo ke kes ke n zuran rexne biker, yan z vera n zuran ci de tkon bido, gan merg bigro im xo.

N het ke bawerya xo Erdogan r ardo, estene ameyoxa xo Erdogan ra gir dayo. N het hertim menfet ser ro girdayey Erdogan yo. Gramsch seba nnan inaseyko winas keno: Ny b partye nn bicuy. Na rat a; label partye z estena xo b nnan nna bidomna. Label eke hzo pardi nbo, vila ben ben sey toz in ben. No inase seba het ke dormey Erdogan de yen thet, inaseyko ba o. Ny bi hawayo ba zan ke estena nan girdayey domyay qtdar Erdogan ya, cok ra bi hawayo btraz tat ken. Roja fazm Erdogan binkewo, o wext n het do bib toz in bib. Beno ke zafaney ci bib eks ewroy z. 

Tirkya de zafaney aran n poltkayan muhakeme ken. Ziwan operasyon darey fehm ke het Serekkomar tirk Erdogan ra yen averberdi, Tirkya de het hetk ra yen qebulkerdi. Label no nno aye mana ke herkes wina fikiryeno n hrian tesdq keno. Bawerya zafaney aran Tirkya n poltkayan ra in a. Bvengye atmosfer ters reyde eleqeder a. Ewro y ke rejm 12 lule zaf derbaz kerd, yen cuyay. Wina aseno ke ey hzan myanneteweyyan z bi hawayk raz kerdo. Qe nbo no het de hz myanneteweyy bveng manen.

Bveng breaksyony ke est,  seba komel demokrasya Tirkya tehlukeyko gird o. Na bveng beno ke bibo sebeb vnkerdi y ke ewro dest de est bibo sebeb rsk hrian hna girdan. Gan no bro dyay heta ke erey nbyo, vindetio ke xoverday tkon esas gno, bro nanday. Ancax bi hawayo xurt tkon xoverday, vernya n poltka hrian ekyeno bro girewti. 

Ewro yeno pawiti ke ciny, heme het syas ar kurd rewa bvengye ke Vakur de esta, derbaz biker. Eke na rewe wina dewam bikera, rsk y ke dest de y z r, esto. Eyn wext de her hrio ke vernya ci nro girewti, beno ke biagro het myan Tirkya ra bibo sebeb taxrbatan hna girdan. Cok ra wext temaekerdi vindeti rewna derbaz byo. Wexto ke fazm hakim o de dax zaf y ke br kerdi, est. Tena wa bawer hvya ma bibo zerrya ma z qna bibo, bes o. Zaf y ke br kerdi tarz kerdi ci z yen dyay.756
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: