Eke qilawiz dn bo

ljandil@web.de | 15 Şubat 2018 Perşembe

LERZAN JANDIL

Seke zanno, teba ri Efrn Serek Karan Dyanet Prof. Dr. Al Erba vat ke Seba ke hereket qewetann man emnyet dot sndor de bi serkewtene biqedyo, camyann ma proyine de nimaj ea (yadsi) odir ra ver dime sureya Feth na wendene, lekerya ma r milet ma r dua na kerdene. Ez xebatkarann ma proyine cra kerdena n program taybet rica kena.

Naye ser ro k camyan de maman angor n ferman ricaye Sureya Feth wende.

Ti vana qey leker dewletde muslumane, dt dewletde yan k arde nemusluman de chad kena ra!

L bi naye k nvindeno prof ma. Ancya Adapazari de vano: Leker ma Efrn de ira nya giran ravr on? ima zanen kesann ke Iraq bombardiman kerd, zav z, nsan masum nvat 1 mlyone nsan kt. Kam , zanno. Leker Amrkay nemusluman. 1 Mlyone nsan kt. Humar kesann ke Surye de am ktene, vejyay 1 mlyone. Cengo ke leker man musluman ken gorey ahlaq slam ken. Seba daye ra Efrn de hdya ravr on. Leker ma zanayena gere pirnika ju nsande masum ra gon mro hereket ken, xora no k emr slam yo. yo ke lekero musluman bikero k, xora no wo. Naye keno leker ma Elhamdulillah.

Mordem koty naye ra p bigro gelo? Kamc het ra p gna bige, dest to de manena. Her ra ver Efrn de musluman k est n musluman dt ri Dewleta Tirk de r. Ti biwaz mewaz n ceng qal de musluman k n ktene.

Gelo tank topn lekerann Tirkye y musluman n muslumanan nemuslumanan se cser vejen. Firokeyde nyann, fuzeyde nyanne, topn nyann key, kot het kam ra am cad kerdene?

Persa bne gelo n firokey, fuzey, top se zan, ke ju mordem masum o, ya k masum nyo. Tawo ke leker Tirkye wo musluman dr ra nan mordem gno adir keno, kot ra zaneno ke o mordem masum o, ya k masum nyo?

Naye ca biverdme. Qet dr meme. Kogr de leker Tirkye y musluman se kerd, ma rind zanme. x Sad de, Drsim de n lekerann Tirkye yn muslumanan se kerd, ma ryna rind zanme.

Eke tayna brme nzd cuntaya 1980ye ra dime yan k seran 90ye de n lekeran dewan ma de se kerd, end mordem masum kt, end dew mezray vnay ne tenya ma, xca nkarkerdoxan her kes zaneno.

Tewr pynye de eherann Kurdan z Sr de lekerann muslumanan se kerd, ma pro zanenme. Ancya n lekerann muslumanan se wat darbe biviraz, ma o k d.

Gelo ahlaq slam y ceng, qal ya k chad no wo? Cewab naye gere musluman , dndar bidr. Ez nika ra henena ke van n n yn ke to vat kar lekerann muslumanan ny, ahlaq slam de cay yann nyannan n o.

Eke hn ro gere n musluman, dndar hetan nika dt n zuliman de bivindetne, ewro k bivinder. Gelo ima xca end kesann dilsozan ra musluman dindarn ke dt n zulim de vindet, d?

Seba daye k, eke qilawiz ju ceng, qal b dn, tewr zafrye o dn, bawermendn dn, dndarn dn bin tomete de manen. Seba naye k her kes ra ver gere musluman dt n zon de, dt n qal de, dt na dimentya Kurdan kerdene de bivejye, ke wa , dn nan bin tomete de memano.
378
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: