Yüreği insanlıktan yana atanların kıblegahı: Efrîn

yildirimrojda@hotmail.com | 07 Şubat 2018 Çarşamba

ROJDA YILDIRIM

Yüreği devrimle çarpanların saati Rojava'ya ayarlı artık.

Vakit gece yarısını gösteriyor. Akın akın yollara dökülmüş binlerce dervişini bekliyor Efrînliler. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar... Bir boydan bir boya insan seli haline geliyor Efrîn sokakları...

Efrîn, dağlı kabilenin çocuklarına, halklar bahçesinin renklerine, on binlerin yürüyüşüne tanıklık ediyor.

Tam 18 koca gün... Gözü dönmüş Moğol artıklarının tüm saldırılarına karşı direnen, devrim yürekli insanların inancı ve umuduyla dimdik duran bir kentin adıdır Efrîn...

Direniş ve dirilişin güzelleştirdiği, umudun ülkesi Rojava'nın kalbinin attığı toprakların adıdır Efrîn...

Efrîn'in sembollerinden biri olan 3000 bin yıllık tarihi Ayn Dara İştar anıtlarını bombardımanlarla yok etiğini düşünenlerin göremediği; İştar’ın YPG ve YPJ'nin kızları ve oğulları olarak yeniden vücut bulduğudur...

Peygamberliksel çıkışların yaşandığı, Musa’nın kavmine yol yapmak istediği topraklarda, şimdi tersine akıyor zaman.

Terk ediş yok, göç yok. Her gün bombalanan kentte kimsenin bir yerlere gittiği yok.

Bilakis, tarih 24 saat boyunca sürekli bombardıman altında olan bir kente doğru binlerin yürüyüşüne tanıklık ediyor. Tarih tersine akıyor, bilinen tüm ezberler bozuluyor... Efrîn yüreği insanlıktan yana atanların kıblegahı oluyor...

İştar’ın, İnanna’nın çocukları demokratik ulusun zaferini ilan ediyor. Direniş Arap, Asuri, Kürt, Türkmen ve bilcümle enternasyonalist kesiliyor.

Efrîn direnişinde Roma imparatorluğuna karşı direnen ve teslim olmayan Palmiranın Zenobyasının Venedik tacirlerini dara çeken direnişçi geleneği akıyor.

Sadece o da değil, Efrîn’e akan insan seli, köleliğe karşı 100 bin insanla Alp dağlarında yürüyen Spartaküs'ün görkemli başkaldırısının mührünü taşıyor...

Çok da uzakta değil, yanıbaşında... Hatay'ın Musa Dağı’nda soykırımcı Osmanlıoğullarına karşı üç gün boyunca dağlara yürüyen Ermeni halkının 100 yıllık yaralı yüreği akıyor...

Efrîn, varlığını soykırımdan alan bir ulus devlet geleneği, renkleri birbir soldurmakta beis görmeyen, halklar bahçesini kurutmaya yeminli barbarlar karşısında yeni bir doğuşu salık veriyor.

Ve şimdi... Efrîn’de halkların yürüyüşüyle nice destanlar yazılırken tarihe net cümlelerle not düşülüyor: Efrîn demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü Kürdistan'ın, demokratik Suriye'nin, demokratik Türkiye'nin, demokratik Irak'ın ve İran'ın da kalbinin attığı bir kent oluyor artık...

Egemenlerin ve halkların kaderi bu kentte belirleniyor. Demokratik Ortadoğu konfederasyonun ruhu bu kentte atıyor artık.

Efrîn kendi mevzilerinde savaşırken YPJ Komutanı Nesrin Abdullah'ın deyimiyle “bir adım dahi geri adım atmak istemeyenlerin ayaklarını zeytin dalıyla bağladıkları, özgür iradeli insanların topraklarıdır" artık...

Tarih Moğolları, Cengiz Hanları, Timurlenkleri de yazdı. Talanlarını, barbarlıklarını da ... Şimdiki ardıllarını yani çağımızın barbarlarını da yazacak... Direnenlerini ve kazananlarını da...1616
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: