Cila tek tpe FAZM A

12 Ocak 2018 Cuma

FATMA ADIR

Dewlete hertim seba pawiti xurtkerdi estena xo myan gray de ya. Tab no gray seba menfet aran n, seba domnay qtdar xo yo fast yeno kerdi. Ratya qtdaran fastan hna zaf bingey xo zhnyet tekperest y netewdewlete ra gn. No zhnyeto tekperest; heme rengan in hesibneno estena xo inkerdi heme rengan de vneno. Yan z zaf renginye cyayyan seba qtdar xo sey tehlukey vneno seba ke n cyay renginye orte ra wedarno her tewir hri qetlyaman xo r mubah vneno. 

Fazm AKPy z bingey estena xo tekperestye ra gno xo ser tekperestye ra miqate keno. Poltkaya Serekkomar Erdogan ke bi vati tek dewlete, tek beyraqe, tek milet, tek ziwan hetta tek bawer formule kena, ratya xo de zhnyet tek tp dyar kena. Na poltka het komelk, ekonomk sewbna heme hetan cuye de erzyena dewre. Hetta na poltka hna aver ona sey tek fikir, tek tarz cuye cil tek tp yena averberdi. qtdar AKPy no het de heme tecrubeyan fazm 12 lule ra dersan vejeno poltkay ke nan derbaz ken, erzeno dewre. N kerdi heme fazm 12 lule r rehmet wanen. 

Cay ke fazm AKP MHPy y qetilker n poltka qeraran hewl dan bierz dewre ra yewe z zndan . Dagrkerya AKP MHPy ya faste her roje poltkayan tekperestan bin namey zura seba parenebyay welat komel ser de ferz kena. Na dagkerye n fehm ser ro hewl dano komel ser de hakimya xo awan bikera bi no hawa sstem yew kes awan bikero. N tek tekan ra y tewr njadperest sunt tirkt y. Tekperestya ke mad xo pirr kerdo, bxera parekerdi qtdar sewbna nyo. 

Cewher cila tek tp z no yo. Bitaybet kes ke sebeban syasyan ver amey tewqfkerdi ser de ferzkerdi cila tek tp, seba awankerdi merdimo tek tp yo. Keso ke vera sstem de yo, xora seba ke vera tekperestye de yo, ameyo tewqfkerdi. Label seke no bes nbo, hewl dan fikr cyayan z biker tek tp no vera heq huqq merdimye de hri kence yo. Heriqas ke fazm AKPy seba ny tay mehneyan bigro z, cewher xo de yo ke beno no yo. Nika hewl dan zndanan de bi cilan tek tpan hepsyan teslm bigr. Label yko xo vra ken z no yo ke van qey do hepsy ca de teslm bib. Sen ke serran 1980 de cila tek tpe nameye qebulkerdi ewro z nna qebulkerdi. Bi deshezaran hepsy ke amey tewqfkerdi xora seba ke vera tek tp de b, amey tewqfkerdi. Hepsy ke vera ny de y, do n qerar fazan z nas nker cila tek tpe z xorand. Xora hepsyan zeh kerd ke do vera ny de tkon bid. 

No qerar seba yay ver bi tirkt sunt muhm yeno dyay. No qeraro fazan tena hepsyan n, heme komel eleqeder keno. Hetta ameyoxa komel ser o do tesrko cdd z bikero. Vera cila tek tpe de xoverday, qebulnkerdi dagrker zext yo. Cok ra her kes, dezge sewbna gan bedar xoverday hepsyan bibo, tkon bido, veng bivejo wayr rmet merdimye bivejyo. Hepsyan ra ver gan het poltk dormey demokras vera na rewe de bivinder alakyan biviraz. No hem berpirsyarya ehlaq hem z ya wijdan ya. Eyn wext de no vindetiko origr poltk o. Seba ny ma veng dan herkes ke wa vera tek tp de veng xo berz biker tkon bid.696
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: