Kot ra hetan kot

ljandil@web.de | 07 Aralık 2017 Perşembe

LERZAN JANDIL

Destcikerdi seran 90 de end ronavr Kurdan, seba ke talya perwerdey domanan malbatann kurdan de est a, biker pir, amay tlewe.

Armanc n ronavran ava kerdena ju sazyde perwerdey domanan malbatan b. ike zafrya arn ke Almanya de cuyena xo ramitne, wayir dezgeyan nyannan bye. Yan n aran heqa ke dewleta Almanya da b ci ra stfade kerdne. L ma xo na heqe ra marum verda b. Ma hetan o taw perwerdey domanan malbatann xo xo r nkerd b derd.

Bi n tlewe amayi ma watne, ke wa ma k na heqe ra stfade bikerme, wa ar ma k bibo wayir dezgey nya k dest bierzme perwerdey domanann xo .

L se ke zanno, probleman sere de dest kerd ci. ike z her taw, o taw k seba zaf kesan syaset partyan, nixteyn cyay tlewe amayi ra, heq mafann ar ma ra muhmtir b.

Yan vindeti nya b. Eke yo ke no kerdene, tenya xizmeta syaset mi, partya mi keno, rind o. Ez n kar de est a. N eke no tenya xizmeta syaset mi, partya mi nkeno, rind nyo ez n kar de n a.

Jubn dyenan kombyayian ra dime humar n ronavran b zde armanc poltkaya xo k tayna bye zelal dest bi kar xo kerd.

Gel kombyayian, jubn dyenan ra dime sera 1993 de biney namey Komala malbatan Kurdistan bi kilmye Yekmale ferm am ava kerdene. Naca de yo tewr balk o b, seba ke welat ma de xca Kurdan ar bn k est , ma namey na komele bi zanayi kerd komela malbatann Kurdistan. 

Ava kerdena Komele ra dime gere seba komele ju ca byamne dyene, projekt byamne girewtene. L her iqas ke Almanya de heqa ar ma k est bye, sebeban poltkkyan ra ma gel zahmet, gel asteng d.

Hevalann ke avakeri de ca girewt b, no dem de k, yan hetan ke ma ju ca d, projey girewt, bi zereweye zaman xo, mkan xo seba n karan day.

Problemn ke destcikerdi de est b, nqedyay hetan seran 2000 dewam kerd. L pynya pyne de Yekmale cay xo girewt nte ro. 

Ewro Berln de kar gurey Yekmale, qedr yekmal komelan derekeyan myan de cayde girs gno. Yekmale Halnd domanan Pya ra dime, nzdyan de halndde bn kena ra.  Kaleka zaf porjektan de projekta Hetkarye seba perwerdey kar Yekmale de cayde girs gna. ewro Kurd, Alman, Tirk, Arab nzdy hrs karker Yekmale est . 

Kar tercubeyan seran ra dime rojan 24-26.11.2017 de Yekmale kombyayide hrroje kerd amade. Armanc n kombyayi o b, ke gelo kar gureyo ke ma hetan nika kerdo, se derbaz byo. Ma myan n 24 seran de i rind kerdo? Kmasye ma, ay ma est ? Gelo ma seba rojan serann ver ma programde senn bivirazme? Ma se knme kar xo tayna rindr bikerme, qad kar xo bikerme hra, tayna zdr biresme ar xo?

Her iqas ke no kombyayi pynya heftey de teber Berln de am viratene k, 18 karkerann Yekmale n kombyayi de ca girewt.

N hr rojan myan de her kes fikirn xo, watena xo, problemn xo ard re zon nnan ser ro munaqaay kerd. N kombyayi de karkerann Yekmale d, ke Yekmale bi sen zametyan ama ava kerdene kamc merhaleyan ra derbaz bya. Ked emeg kam n kar de est b est o. Naye k enerjyo newe, angajmano newe, qedr kar gurey Yekmale tayna zanayene d karkeran. Pynya kombyayi de her kes bi zereweye pyser am Berln roja bne dest bi kar xo kerd.

Tawo ke mi droka Yekmale avakerdi ra hetan n kombyayi ryna imann xo ver ra derbaz kerde, mi tayna asan d, ke Yekmale kot ra ama kot.543
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: