Dünya Sağlık Örgütü’nün amaçları

07 Aralık 2017 Perşembe

DERSİM DAĞDEVİREN

Dünya Sağlık Örgütü sağlık alanında uluslararası alandaki nitelikli çalışmalarda koordinatör ve yönetici makam olarak hareket etmeyi amaçlıyor. Bu çalışmalarda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dengi kurumlar ve sağlık alanındaki makam ve meslek guruplarıyla işbirliği geliştiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü ülkelere hükümetlerin istemleri doğrultusunda sağlık alanındaki alanındaki hizmetlerin güçlendirilmesi için destek veriyor. Bu yardımlar hem teknik alanı hem de acil durumlarda pratik yardımları kapsıyor. Hastalıkların toplumdaki dağılımı vb istatistikler de Dünya Sağlık Örgütü tarafından araştırılıp belgeleniyor. Yaygın ve bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması da kurumun temel hedefleri arasında yer alıyor. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hem var olan çalışmaları teşvik etmeye çalışıyor hem de teknik ve idari işlemleri görüyor.

Dengi kurumlar ile birlikte beslenme, ekonomik ve çalışma koşullarının düzeltilmesi ve çevre sağlığının iyileştirilmesi de Dünya Sağlık Örgütü’nün temel gündemini oluşturmaktadır. Bu alanlarda çalışma yürüten örgüt, bilim ve meslek gruplarının işbirliği içerisinde olması için çaba göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmakta ve sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmektedir. Anne ve çocuk sağlığı Dünya Sağlık Örgütü’ü için ayrı bir önem arzetmektedir. Ruh sağlığının sağlanması da kurumun çalışmalarını kapsamaktadır.

Sağlık personelinin öğretim ve yetiştirme koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan Dünya Sağlık Örgütü sağlık alanındaki araştırmaları teşvik edip, rehberlik yapmayı da hedeflemektedir. Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek ve bunların kabülünü teşvik etmek de örgütün çalışmaları kapsamına girmektedir. Bunun yanı sıra sağlık bakımından aydınlatılmış kamuoyunu oluşturma da kurum için önemlidir.  

Haftaya ise bu amaçlar doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarını ele alacağım.577
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: