Lazim o ma bib veng cinyan xoverdakaran

10 Kasım 2017 Cuma

FATMA ADIR

end roj ver Platform Ma do Cnayet Cinyan Bivindarn rapor cnayetan y ama terna verne akere kerd. Platform rayaproy r akere kerd ke myan ama terna verne de 40 ciny amey kiti gorey serra 2016 kiti ddeto ke vera cinyan de beno, zde byo. Reyna gorey Platform serra 2017 de pro pya 339 ciny amey qetilkerdi. 

Myan des aman de hende ciny amey kiti gan bro zanay ke no qirkerdi cns yo. Reyna na rewe sen vejyaye orte, sebeb areserya na rewe ser o munaqeey nn kerdi no sey problemko cdd vernya ma de vindete yo. 

Gan bro famkerdi ke porblem krzo ke het sstemo hakim y camrd modernyeta kaptalste ra ameyo xelqkerdi heta ke tesr n krz ser tkilya cin-camrd doman de rat nro analzkerdi, o wext no qetlyamo ke bi hawayo bveng yeno bicaardi z do dewam bikero. Netce de yo ke vejyay orte z no yo. 

Heriqas ke rol apemenye asay famkerdi no qetlyam qirkerdio ke name pannyayo de yeno zanay z, heta nika rolo ke yeno nanday qm nkeno problem areser nkeno. Hema vaje her roje ma rat camrdo ke cnnet derbaz keno dima ra vera cinye de iddet bikar ano cinye qetil keno, yen. Wexto ke ma xeberekerdi n hedseyan ra ewnyen, cnnet camrd cyabyay, redbyay sewbna sey yewbnan yen nawiti bi no hawa pozsyon camrd hna bi hawayo masum yeno nanday. Reyna poltkaya ke vera cinyan de yena bicaardi, hetk ra giryeno dest. Tewr peyn pyo ke cnnet derbaz kerdb, laj xo kitb cinya xo grab ti ra vatb b mi laj to kito. Label no hedse xebere de sey pyo ke ameyo teriknay, seba ke heyf xo cinye ra bigro, laj xo kito ameb nawiti. Xeber winasyan de cinye yena sucdarkerdi; camrdo ke het cinye ra ameyo teriknay, sey ke krz myan de byo, yeno nawiti. Merdim ekeno vajo ke bi xeber winasyan cinye ra yeno vati ke ti ira bya sebeb ny, eke to wina nkerdne, no nbyne.  

Wina aseno ke hal cnnet y camrd qet nqedyeno. imk kerdox qetlyaman winasyan hertim camrd o, se ra 90 ci z yan mrdeyo kehen o yan z wat yo. Wexto ke cinye tkilyan winasyan red kena yko newe grena, camrd z seba heyfgirewti ti ra vano ti mehkum n camrd ya. No refleks, refleks efendyo ke nwazeno koley xo vn bikero yo. No hal cnnet y camrd, sey efendyo ke ser koley xo de ekeno her tewir yan bikero yo. Camrd heq xo y hakimye ra fek vera ndano, wexto ke hs keno ke no heq zeyf byo, hri cinye keno. Eke netce ngro, o wext merg z tede heme raybazan xo r mubah vneno.

No zhnyet xo tarz dewlete de z sey na rewe xo organze keno. Ti dewlete yan z qtdar vera hzo ke ci kehen bikero yko newe bivejo orte de tehamul nkerdo destr ndayo. Qetilkerdi z tede bi her haway poltkay qirkerdi bica ano. No het de nizdbyay dewlete camrd y cinyan sey yewbnan , hetta eyn y. imk sebeb estena nan ortax o.  

Zhnyet camrd dewlete, dewlete z seba mendebyay n zhnyet hewl dana. Vera hende ddet, tacz tecawiz de hz dewlete ti tedbran ngn, hetta tewq ken. No sewbna hewa zeh nbeno. No eyn sey cinya ke bi kiyay laj xo yena cezakerdi yo. Cinye vana wexto ke laj mi kiya, heme pols amey. Ma ver c gerre kerdb. Ci tepitb veradayb. Eke o wext verandayne, wina nbyne reyna cinye vana Mi vatne qey do laj mi n, mi bikio yan z vana demk ra pey cezaya ci yena kmkerdi do serbest bro veraday sewbna vati nan dan ke mabn nan de ttfaqk esto. Hz asay, huqq apemenye hr ling bihz y n sstem y.

Gan vera no zhnyet ortaxya ci y suc de ciny y ke vera sstem de y, vindetian hna radkalan nan bid. Gan wayr ciny ke vera n camrd de veng xo berz ken merg dax gn im xo, bivejy. Lazim o ma bib veng n cinnyan nan bid ke tena ny. Na berpirsyarya her keso ke xo ra vano ez merdim a ya.821
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: