Cigray kitab Demrta / Seher

28 Ekim 2017 Cumartesi

XOSER EWLG

Kitab Selahattn Demrta weanxaney Dpnot ra 16 lule de vejya. Namey kitab Seher a. Tedeyya kitab de diws heb hkayey est. Hmara kitab z se ewres ahar pel a. Weanxaney Dpnot myan kitab de di heb ayran z dano wendoxan xo. Weanay ktab ra heta ewro ktab myan ar de xeylek eleqe d; apa pancine z end roj ver vejya humara kitab resa hewtay henzar. Demrta nzdy yew serre yo ke hepisxane de yo zaf reyde eleqeder beno. Demrta hevr end heb resm virat weanay. Bad resman xo z kitab xo qedna da weanyayi. Demrta ktab xo bi ziwan tirk nuto. 

Myan kitab de diws heb hkayey est. Hkayeya yewine de odaya hepisxaney xo ra cranan xo ra behs kerdo. Cran y murcela mirik . Ciwyayi xo y hepsxane cranan ra behs keno p mirikan camerd xoverroday tasvr keno. Hkayeya dyine de yew knaya delale ra behs keno. Na hkaye xora namey kitab z girewto. Ciwyay, heskerdi merdi Sehere bi teferuatan nusyay. Dram Sehere z ziwan akerde ra zah kerdo. 

Hkayeya hryine z tekon ciwyay yew knaya feqre ser o nusyaya. Xeyalan knaya feqre ra behs keno meseleya girane ke ser knaye ra vyarena cuya kena sen bedlyena sen xelet ra bena yew tkoer, hem n babetan bi ziwanko zelal zehet kerdo. Hkayeya aharine de persayene eq yew merdim xort bi dejan ey tasvr kerdo. Hkayeya pancine de di merdiman ra behs keno. N di merdim naat Hepisxaney Edrne de xebtyen, tasvr hsan xebatkaran naat eq Huseyn Berfne ser o vindeno. 

Hkayeya eine de yew mektube nusyaya. Hepisxaneyan de semed wendi mektuban yew komsyon esto. Mektub ke hepsyan ra yen yan z mektub ke hepsy teber r nusen n komsyon n mektuban wanen bad c z nan tesdq ken. Na hkaye de Demrta bi yarenye kar komsyon xebatkaran komsyon ra behs keno nan rexne keno. Hkayeya hewtine de exs Mna de rewa multecyan ra behs keno. Hkayeya hetine de er ke Srye de rameno qetlam ke ben ser o nusyaya. Rewa Srye z yew merdimo ereb ser o nusyaya bi dej qedyena. 

Hkayeya newine de Demrta meseley wexto wendekarya xo ser o nuto. Rahar Anqere, ofr otobuse xapinayiyi xo wexto ke beno avkate z dewam meseleya yewbndyayi ofr ser o nuto. Hkayeya desine de yew vramey xo nuto. Vramey, meseleyo vern o myan mesele de behs dadya biray xo keno. Hkayeya yewindesine de babeta xorine esta. Ciwyay yew cin, eleqeya cin babya aya persay cin ser o nuto. Na hkaye zafyer xelety ciwyayi merdiman zeh kena bi meseleyan z semed xelsyay xeletyan ser o aqil dano. Hkayeya diwsine de z bi exs Mehmet Tunc de dejan kurdan, omid holbyay kurdan demo ameyoxa kurdan nusyayo. 

Xussyet vati ziwan hkayeyan; sade balk a. Rid sadeyya ziwan, merdim ekeno yew geringe de bi kef heme kitab biqedno. Her hkaye de z fikr xorn meseley dej aran est. Peynya her hkaye de z yew zanay, musay, mesaj insanetye cesareto gird dano. No ktab gereka het her kes ra bro wendi. Xerl bo. Wa dest Demrta we b.  
2120
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: