Ma bi xr d

ljandil@web.de | 12 Ekim 2017 Perşembe

LERZAN JANDIL

Ma bi xr d wendox rojnameya Yen Ozgur Poltka. Seke tay ima k zanen, mi hetan sera 2011y heft de ry rojnameya Yen Ozgur Poltka de nivisnne. L Gujiga 2011y ra nat mi tay sebeban ra nd nnivisna. Emser ancya xebatkaran rojnameye mi ra persay: Gelo ti kna seba rojnameye ryna dest bi nivisnayene biker? Na perse ser ro ez xor hra fikirya pynye de mi qerar xo da ke ez di heftey de ry seba rojnameye nivis binivisn.

Qerar dayena mi rehet nbye. ike angor bawerya mi mordem gere tenya seba ke nivis mordem rojnameye de bivejyo, nivis menivisno. Seba ju rojnameye nivisnayene karde asan nyo, zamet o. 

Seke zanno, zon ma zonde standard nbyo. Na standard nbyene kar nivisnayene tayna keno giran. Kaleka naye de gere mordem seba nivisan xo hem zaman bidro, hem k kaleka naye de rav yayan zon ma teqb bikero, biwano. Gere mordem derheq babetan ke ser ro nivisneno, bixebetyo, bikino we, biwano. N pro hem zaman hem k emeg wazen.

Kaleka nnan de yo tewr muhm, gere mordem rat binivisno. Seke zanno, ma de kesn ke nivisan biwan, biker serrat, redekte biker pro pya end kes zon nnan k jubn ra cya ro. Seba daye k gere niviskar bi xo nivis xo zaf ryan biwano, ayan xo bikero serrat. No k karde hn rehet nyo

Keso ke zon ma ju rojnameye de nivisneno qet nbo z ferqa e " ye, ferqa k q ye, ferqa ti to y ferqa  py mi py xo y bizano. Ebi zanitene ya k bi nezanye xeta mekero, zon xirab mekero.

Ez zaf rayan nivisan Kirmanck nivisnayoxan/niviskaran kena serrat zaf xetayan taybetyan vnena. Eke ez n nnan ra persena: Gelo to ira nya nivisno, ya k to ira na ekuye ya k na dem ekuye nya xebetna? Gelo het ima de nya vajno? Cewab proyne z jubn yo. Ya van qey standard nya nyo! ya k van ma flan kovare de k nya nivisno. Flankes k nya nivisneno.

Yan eke y cay a am nivisnayene, no tenya uca nmaneno, beno vila pynye de beno ratya zon ma.

Seba naye k ez nivisan xo de iqas ke mi dest ra am, giranya xo dana zon kultur ma ser. Mi dest ra iqas ke am, ez iqas ke kya hewl dana ke ez zon ma rind bixebetn, mi ra iqas ke am a xetayan meker ya k qet mebo, enik biker.

Bi n armanc bi na hvye ryna wendoxan rojnameya ma ra vana: ima kn ebi rexne vernyazan xo ver ma biker ra. Kerem xo ra a xetayan ma ma r binivisn. Nivisan ma ebi imde rexney biwan.

Ez ryna ima r weye serkewtene wazena. 

***

Ma de van Dost kan dimen nben hem k van: lik mar b axw nbeno. Nika n herdimn vatenan ra kamcye seba ma ra rat a gelo?

ar ma seba qeder xo referendum virazeno, Dost kan ben dimen. Ya k Dost kan likan mar hetan nika xo z dostan musno ma nika, seba ke dem vuryo, ratya xo axwy xo rineno ma ser.

Naca de mesela tenya dimenya serdestan nya. Meselaya girsrye awa ke ar ma part elta ma- hem Ju nbeno jubn ngno hem k dostan xo rat nneno we.

Hf ma, hf ked emeg ma, hf cangoryan ma!439
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: