Referandm asmlasyon!

02 Ekim 2017 Pazartesi

HAYDAR DILJEN

Kurdstan Bar de referandm virazya. Sera 72y merdiman ke Kurdstan Bar de ciwyn seba referandm rey xo day nan ra sera 92y nan va ma Kurdstande xoser wazen. Ke pareyan Kurdstan y bnan de z referandm bibyay do netce eyn bibyay. N netcey reyna spat kerd ke cumleya kurd xoserye nwazen cumleynda virata veng a. 

Hazir netcey referandm zaf munaqee b do hewna z bib. N munaqeeyan de ma ahd ynde zaf balk b; dinya de, b sral, yewna dewlete referandm destek nkerd. Welat ke vr hember vejyay welat y ke Kurdstan xal kerdo welat bn y ke qao biray kurdan y musluman ! Label referandm kurdan myan de, bitaybet qeekan kurdan myan de, bi sebeb plda heyecen ya girde. Ez wazena qala n heyecan hvyan qeekan kurdan bikera. 

Roja pey referandm, agird mi y ke Rojava ra y, am dibistane. Mi d ke gitda ci bi murekeb a. Mi va "evn to gita xo se kerda?" Va, mamoste, demeyo ke kes murekeb saweno gita xo, kes bi qewet beno. Kurdan Bar de wina kerd b biqewet! 

Mi sinife de bi mamostaynda swd ya ders day. agirdan ma y Kurdstan Vakur ra yewe atlase kerd xo dest het mamostaya swd ya ci ra pers kerd. Va: Mamosta, n alayan (beyraqan) myan de alaya kurdan in a. Ma referandm kerdo. Ma wazen alaya ma z tya de bibo. Mamosta beeryaye va: Meraq meke, do roj bibo." 

Eyn sinife de, agirdna va, namey welat ma xerta ser o in o, ir? Min mamosteya swd ma agird r zeh kerd, label nwat qebul bikero va, ez wazena namey welat ma z xerta ser o bibo. 

Roj im torina min a hewt serra Stokholm de gunay alayan welatan bnan. Hema-hema alay heme welatan estb, label alayan myan de y kurdan in b. Va: ir alaya kurdan in a? Ma goreyo ke a fehm bikero, ma aye r zeh kerd, label a qna nb va: Ney, na neheq ya. 

Hr serr ney ra ver ez bi eyn torina xo ya ya Kurdstan. Roj, ma Amed ra Nisbn. Xeyl cayan de alay tirkan estb. Torina min a e serra maya xo ra pers kerd: Na ala y kam ya? Maya ci va y tirkan a. Torina mi va, tya Kurdstan o, gan alaya kurdan tya de bibo, na neheq ya. Maya ci, ci ra va: Ma qerar ndan. Tayna qerar dan. Torina mi va; yndo ba nken. 

N end nimney musnen ma ke, kam se vano wa vajo, b dewlete, b statu, b ala, b sstem perwerdey xerta ser o b name byay, qeekan kurdan zaf dejneno, nasnamey nan y netewey ehtneno (zef keno) hz dano proses asmlebyay nan. Qeek kurdan wazen hv ken ke alaya nan z sey alayan miletan bnan, kitaban atlasan de bibo namey welat nan z xertaya dinya ser o nute bo. Cora kampanyaya referandm qeekan kurdan myan de heyecando gird peyda kerd.  
848
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: