SURGUN

02 Eyll 2017 Cumartesi

XOSER EWLG

Mamoste ewdila bajar kurdistan de mamostayye kerdne. Mamoste ewdila xo r kurd b bajar xo de xebtyne. Wendegeh mamoste, wendegeh dewlete b. Mamoste hem  wendegeh de mamostayye kerdne hem z perwerde kultur kurdan ser xebtyne. Dewlete rewse mamoste zanane ne rid ra z qayil bi ke mamoste ewdila mamostayye ra berz. La kar ke mamoste kerdne y ke xedex nb. Her xebat xo bi usul kerdne. Bi rast z  mamoste xeylek welatperwer b. Hem xebat ey z bi welatperwer kerdne. Heto bn ra mamostayye wendegeh y z zaf hol b. Hem wendekarane wendegeh mamoste ra zaf heskerdne. Yew roje mudure wendegeh mamoste ewdla venda odeya xo. Mamoste r yew teblgat da wina va; no teblgat enqera ra ame, wezrye perwerdey tirkya to surgun kerd yewna bajar. Mamoste pers kerd qey wina bi suc mi cyo? No qerar bi huquq yo. Ez no qerar r traz kena odeya mudur ra vejya teber. Xo ra mamoste zanane ke  semed welatperwerdeyye y wina kerdi b. Mamoste ewdila sendkay perwerdey de b. Qerar girewt si sendkay xo  p embazan xo s het avkate sendka. Avkate de qal kerd semed traz qale xo kerd yew.  Teblgat ke mamoste ra ameb goreya y gereka myane 15 roje syero caye surgun. Avkat traz kerd la mamoste ra wina va; gereka to syero caye surgun heta ke dadgeh ra qerar bivejyo. Mamoste cinya xo qican xo ca verda s caye surgun. Caye surgun bajar tirkan b. Wendegehe y z qezaye bajar de b. bi mecbur s wendegehe de destpekerd. La myan cend roje de surgun mamoste ewdila qeza de eskera b. Hem wendegehe de hem z tebere de her kes bi ciman hrsin ewnyen mamoste ra. Cunk dosyay y de sebeb surgun y kurdat ser nusiyay b. Mamost xo n rewsan ra hedr kerd b. Hever xo r keyey mamoste de vindertne la bade eskera biyayis o ca ra vejya. Mamoste bi zor xo r yew keye d kra kerd. La end sewe ver pencereya y de taye merdman gerayan b.  Bade des roje taye merdman ramit keyeye mamoste ser. zereye keye de mamoste xeylek kuwayne.  Mamoste bade no hers si  qerekol n merdiman  gerre kerd la teba nvejya; Na mersila ra p Mamoste ewdla bine tehlke de b. Bade cend asme ra traz y qabul b peyser ame welat xo. Mamoste ewdila babet surgun ser teyna yew numun yo. La tarxe kurdan ra dewlet her wexte wna kerda. Zafyer kurde bi sebeb ceza girewt caye xo ra surgun b. Surgun semed her kes skenceya zaf giran o. 

Meseleya surgun nka z winayo. Dewleta Tirkya sey her wext reyna mamosteyan girewt hedef xo. Mamosteyan ke bajar kurdan de xebtyen pbestey egtm sen nan ra yew henzar mamostey surgun kerd. Dewleta tirkya i qeyd ra wina kena? Ver rosan yew henzar merdm cayan xo ra cya kena? qey n mamosteyan bajaran tirkya ra vila kena ?  No zulm ke dewlete tirkya mamosteyan kurdan ser o keno  newe yew i nyo, bade derbey kam mamoste ke myane tekosn de yo, kam mamoste ke muhalfo, kam mamoste ke ver poltkaya dewlete de yo cyo muhm kam mamoste ke myan sendkayan de xebtyeno rahar azadye de yo,  dewlete hem nan girewt hedef xo. Derbe ra dima bi mexney ohal ra bi hezaran mamosteyan mamostay ra girewt. N mamosteyan ra zafn mamostayye  ra hrac kerd xeylek mamostey z tepya girewt mamostay. E mamosteyan ke hrac b taye xoverrodays xo canverda, zaf bajaran de calakye bi roje sewe kerd. Taye mamosteyan z ne rewse qebul kerd  sewbn gureyan de destpke xebitiyayis kerd. yew serre ke rewsa mamosteyan hrac kerdey wina b. La yew serre ke mamosteyan ke  tepiya grewt gure nan z dewlete rehet nverda. heme n mamosteyan het dewlete tirkya teshr b ciman dewlete de n mamosteyan terorst b. Xo ra nwedaritis ohal ra bel bi ke hama zulm dewlete dewam kena. 1002
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: