Ulusal birlik şimdi değilse ne zaman?

xece14@gmail.com | 08 Temmuz 2017 Cumartesi

HACER ALTUNSOY

Ulusal birlik, Kürt halkı açısından en önemli konuların başında gelmektedir. Bu önemi, Kürt halkı yüzyıllardır varlık mücadelesinde büyük acılarla deneyimleyerek kazandı. Kürt halkının talepleri için isyanlara öncülük eden liderlerin, aydın ve yazarların vasiyetlerinde, sözlerinde de bunu görmek mümkün. Bunlardan biri de Mahabad Kürt Cumhuriyetinin ilanını yapan Qazî Muhammed'dir. 

Qazî Muhammed, Mahabad Cumhuriyeti'nin ilanından 11 ay sonra, ilanın yapıldığı Çarçıra meydanında kardeşi Sadri Qazî ve Savunma Bakanı Seyfi Qazî 31 Mart 1947 tarihinde idam edildi. İdamından önce yazdığı vasiyetinde Kürt halkına; "Ben ömrümün son saatlerini yaşıyorum. Allah aşkına artık birbirinize düşmanlık etmeyin, sırt sırta verin, zorba düşmana ve zalimlere karşı durun. Kendinizi düşmana satmayın... Her halkın ulusal başarı sembolü, birliktir, işbirliği ve dayanışmadır… Kürtlerin, yeryüzünde yaşayan öteki halklardan eksik bir yanı yoktur… Düşmanlarının baskısından kurtulan halklar da sizin gibiydiler ama onlar kurtuluş için birlik sağlamışlardı” demektedir. İran rejiminin yalanını dolanını anlattıktan sonra "Eğer aşiret reislerinin ihaneti olmasaydı, onlar kendilerini Acem hükümetine satmasaydı, bunlar da bizim ve cumhuriyetimizin başına gelmezdi" diyerek birlik olamayan aşiretlerin ihanetine dikkat çekmektedir. 

Kürt tarihinde buna benzer birçok vasiyet, söz, hayıflanma, eleştiri bulmak mümkün. Ancak bu deneyimlerden ne kadar sonuç çıkarıldığı ortadadır. 

Ulusal birlik Kürtlerin gündeminden hiç düşmedi. Kimi zaman gündemin baş köşesinde, kimi zaman biraz daha gerilerde kalsa da, bir ihtiyaç olarak sürekli kendini dayattı. 

Fakat hiçbir dönem ulusal birlik ihtiyacı hem Kürt halkında gelişen ulus bilinç bakımından, hem de bölgesel ve uluslararası koşullar bakımından bu kadar olgunlaşmadı. Gelinen noktada Kürt ulusal birliği olmazsa olmaz bir ihtiyaç olarak kendisini her dönemden daha fazla dayatmaktadır.

Bu konuda hiç şüphesiz en büyük çaba Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne aittir. Yıllardır Kürt partileri ve kanaat önderlerine çağrılar yapmak kadar bizzat somut çalışmalar yürütüldü, girişimlerde bulunuldu ve ısrarcı olundu. 

Son olarak 12 Haziran'dan itibaren KNK öncülüğünde ulusal birlik çalışmaları yürütülmekte ve dört parça Kürdistan'daki partilerle, örgütlerle görüşmeler yapılmaktadır. Bu konuda ciddi bir umut ve beklentinin de oluştuğunu belirtmekte fayda var. Yine ulusal birlik çalışmalarında Kürt kadınlar iki konferans düzenledi. 3. Konferans hazırlıkları ise Süleymaniye'de yapılıyor. Kürdistan'ın dört parçasından Kürt kadınlar 9 Temmuz'da 3'üncü Ulusal Kadın Konferansı için Süleymaniye'de toplanacak.

Ulusal birlik adına yapılan tüm çalışmalar şüphesiz ki çok önemli. Fakat parti veya örgütlerinin çalışmalarından belki de daha önemli olan Kürt halkının çabalarıdır. Çünkü ulusal birlik sadece partileri ilgilendiren bir konu değildir, olamaz da. Ulusal birlik Kürdistan'ın dört parçasında bizzat halkın talebidir. Bu talep ne kadar çok artarsa partilerin bu talebi yerine getirmesi zorunlu bir hal alacaktır. 

Dört parçaya bölünmüş, birbirine yabancılaştırılmaya çalışılmış, kendini inkar etmeye zorlanmış bir halktan söz ediyorum. Buna rağmen her dönemde kendi haklarından ve kimliğinden vazgeçmemiş, ama birliğini de sağlayamamış; dolayısıyla kırım politikalarına maruz kalmış bir halk, herhalde ulusal birliğini partilerden daha fazla önemseyecektir, önemsemelidir.

Tarihin bu dönemeci 'Kürtlerin zamanı' olarak tanımlanırken, bu zamana bahşedilecek en büyük kazanım Kürtlerin birliğini sağlaması olacaktır. Ancak o zaman Ortadoğu'da Kürtler ve ezilen halklar için kalıcı kazanımlardan söz edebiliriz. Kaldı ki bu birliğin Kürt halkı kadar, Kürdistani halkları da kapsaması gerekmektedir. 

Birlik güç demektir. Güç özsel bir olgudur ve başarıya gebedir. Kürt halkı kendi birliği kadar bölge halkları ile de geliştireceği birliği çoğaltmak durumundadır. Bu kader ortaklığı için aynılaşmak gerekmiyor. Ama ortaklıklarını çoğalması ve önceliklerde ortaklaşmaları gerekiyor. Koşulları oluşmuştur. Ve Kürt halkı her parçadan Qazi Muhammed'in vasiyetine uyarak; ulusal birlik şimdi değilse ne zaman diyerek kolları sıvamalıdır.3920
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: