Fetelyaye ju roj welat ra

26 Eyll 2016 Pazartesi

Mrzal Drsim

Tirkya de eke fetelya, hata Swaz ti vana zobna ju(yew) welat der a, uca ra dot kuna zobna welat. Erzingan ra dima het cr ser, ya k het cep ser ya, no hal tayna beno eskera. Ju welat de, muameleya di welatjan vnena.  

Het Erzingan ra ke het Drsim ser o ver xo arna, raver ndor sukeya (arstan) Drsim de, Qereqol Mutu de raye birnen. Ver tum de ju nuste aseno. Nuste de vano; Kamo ke vano ez tirk ane, xojv ey bo!  O waxt fam kena ke kuna (kuwna) zobna (yewbna)  ju ca. 10 km dima (bad) Cankurtaran de zobna ju qereqol. 5 km dima ndor Pulemorye de nuqtawa polsan. Dut uya Koy na Areb de onca nusteyo vern; Kamo ke vano ez tirk ane, xojv ey bo!  3 km dima Mektebo Handya Pulemurye de nuqtay cendermeyan. Na nuqta de, tever de kes nvnena. Pey dsan ra leker ziren: Sona kot? a sona? Key peyser crena ra? Dima persay ke qedya vengo b wucid to ra reyna vano: Areve ra bwar! Rae ra duba bje, hen birame! Areve ra yena war, ike van ey kena. Hama hona nqedno. Dima oncya veng ken berz ziren: Areve ra bwar, duba onca hurend de rone! Bare se ke van, ey ebe qeyde kena. Eke vatena nan ser mer ya(yan) can xo ra bena, ya k to peyser arnen, mirad xo an hure. Naca ra tepya k rehet nkena. Rae ra qirfna, asfalt ra kuna sitablze. Ort awe lme(amire) ra xo xelesnena. 15 km dima Pirdosr de qereqol, 20 km dima ver tavela Qisle de qereqol. ndor myan Drsim de nuqtay polsan de to oncya vindarnen. Raver qayt bar(bagaj) ken, ten ke sona qayit nasname ken. Raa Prtage ser de; Amadeyme, qewetinme, komando. Ferbota Prtag ver nuqtay cendermeyan. Raa Maden de; Ju dewlete, ju milet, ju bayraxe, kam ke vano ez tirk ane, xojv ey bo End het cr ser, bnan mvajne. ike eke proyne binusnne hen zanen ke no nuste nqedno! Gund btkewti de ju qann ra n nustey azperestye ceng b qedexe. i hf ke hata na saete k hona her hurend der o. Ewro fek serekwezr ra; Ju dewlete, ju milet, ju bayraxe, kam ke vano ez tirk ane, xojv ey bo! roze war ngineno. Yan mala ma de teyna serr vurn!

Dewlete ewro gereke xo ra tay persan, pers bikero: Rojakewten(rojhelat) ra, vajme Swaz ra juy ke biro zmr, y nyanen a nvneno? Nya j(sey) mehteran ju game ver, di game peyser etene ra demoqras amo kot ke bro Tirkya? Dewletan tarx ra derse ke ngurete, tarx her dem xo reyna (defna) keno aktuel, hama ju cumla qe(qet) nvurna: y ke besenken lim ra dare biker, zulim ra dare ken! Kamilya(tecruba) dna, na k kerda eskera; zulimkar rew bo herey bo dna ra bar ken son, pey xo de teyna mraso naletin ca verdan.
5335
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: